Autodesk FBX Plugin - 3ds Max

Autodesk FBX Plugin - 3ds Max

Miễn phí
Này cắm-cho tất cả loại dữ liệu để packaged thành một dạng tập tin
Người dùng đánh giá
3.6  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Cái Autodesk® FBX® cắm-cho tất cả loại dữ liệu để packaged thành một dạng tập tin đó có thể được dùng bởi nhất của ngày hôm nay là 3D authoring phần mềm. Autodesk® FBX® "tài sản" trao đổi công nghệ facilitates cấp lòng trung thành dữ liệu trao đổi giữa vài Autodesk dung tạo những gói hàng. Cho dù anh có đang dùng FBX trong vòng một giải trí đường ống dẫn dầu hoặc, như một phần của kế tiếp, các tập tin hơn seamlessly chuyển, có thêm nhiều dữ liệu duy trì được, và workflows đang hiệu quả hơn.
Thông tin được cập nhật vào: